Vojvode Momčila 16

78000 Banja Luka

}

Pon-Petak: 08 - 16h

051 490-300

tobl@teol.net

Javna ustanova Turistička organizacija grada Banja Luka

Javna ustanova Turistička organizacija grada Banja Luka osnovana je Odlukom Skupštine grada Banja Luka 25.9.2003. godine u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti na području grada Banja Luka. Počela je sa radom 24.8.2004. godine.

Djelatnost Javne ustanove Turističke organizacije grada Banja Luka

R
  • Organizovanje kongresa i drugih oblika poslovnog turizma;
R
  • Obavljanjе i drugih poslova i radnji od interesa za promociju i razvoj turizma na području grada u skladu sa Zakonom, Statutom i zahtjevom Osnivača.
R
  • Usmjeravanje aktivnosti nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i turizmu komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta na teritoriji grada;
R
  • Osnivanje turističko-informativnih centara za informativno-propagandnu djelatnost grada u cilju obavještavanja posjetilaca o turističkim, kulturnim i drugim vrijednostima grada;
R
  • Posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča i usluga smještaja (prvenstveno u privatnom smještaju);
R
  • Organizovanje turističke, informativno-propagandne djelatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma grada;
R
  • Promocija i organizovanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okruženja i zaštite životne sredine na području grada;
R
  • Unapređenje i promocija izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada grad i stvaranje uslova za njeno korišćenje;