Vojvode Momčila 16

78000 Banja Luka

}

Pon-Petak: 08 - 16h

051 490-300

tobl@teol.net

Raspisuje se Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata i manifestacija koje doprinose promociji i unapređenju turizma na području grada Banja Luka.

Na Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose promociji i unapređenju turizma na području grada Banja Luka podnosilac prijave može prijaviti:

Projekat – koji se odnosi na obogaćivanje i razvoj turističke ponude grada Banja Luka, kroz napredne i moderne tehnologije, kreiranje i promociju atraktivnih mikrolokacija, te kreiranje i promociju novih proizvoda, ili

Manifestaciju – koja se odnosi na obogaćivanje zimske turističke ponude (jednodnevna ili višednevna) na području grada Banja Luka, a može biti sportska, kulturna, zabavna, umjetnička, tradicionalna ili gastronomska.

Više informacija na sljedećem linku:

https://tobl.banjaluka.travel/javni-poziv-za-finansiranje-sufinansiranje-projekata-i-manifestacija-koji-doprinose-promociji-i-unapredjenju-turizma-na-podrucju-grada-banja-luka/